Regulamin
w formacie PDF
pobierz
PDF

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra),

 2. zasoby - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące płatne serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej oraz prawa pracy, dostępne jako wszystkie lub niektóre, wybrane przez abonenta serwisy spośród następujących:
  1. serwis Głównego Księgowego, udostępniony pod adresem sgk.gofin.pl,
  2. serwis Czasopisma Księgowych, udostępniony pod adresem czasopismaksiegowych.pl,
  3. serwis Gazeta Podatkowa on-line, udostępniony pod adresem gazetapodatkowa.pl,
 3. usługi elektroniczne - udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów danych, w tym archiwa artykułów i serwisów internetowych,
 4. abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykupiła abonament na dostęp lub uzyskała go w ramach organizowanych promocji,
 5. abonament – uprawnienie abonenta do korzystania z zasobów; abonament zawiera informacje o:
  1. zakresie zasobów – które serwisy wchodzą w skład zakupionych zasobów,
  2. ilości - liczbie zakupionych dostępów,
  3. okresie ważności – w jakim czasie obowiązuje wykupiony abonament,
 6. dostęp - usługa udostępniania zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w danym abonamencie,
 7. logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na weryfikację abonenta oraz przysługującego mu abonamentu,
 8. dane identyfikacyjne - nazwa użytkownika oraz hasło, przydzielane przy zakupie abonamentu,
 9. konto główne - konto tworzone przez usługodawcę w celu nadania uprawnień abonentowi do korzystania z zakupionych zasobów.
 10. subkonto - konto(a) tworzone przez abonenta posiadającego dostęp do konta głównego w celu optymalnego rozdysponowania dostępnych uprawnień na subkonto(a).
 11. pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z zasobów,
 12. konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz prawa i obowiązki abonenta i usługodawcy.
 2. Zawartość zasobów opisana jest szczegółowo w ofercie usługodawcy pod adresem sklep.gofin.pl.
 3. Ceny abonamentu są podawane w ofercie usługodawcy pod adresem sklep.gofin.pl oraz innych drukowanych ofertach reklamowych.
 4. Inne promocyjne formy uzyskania dostępu publikowane są w ofercie usługodawcy w formie:
  1. elektronicznej - na łamach zasobów, pod adresem sklep.gofin.pl oraz w postaci informacji e-mailowych,
  2. drukowanej – w postaci reklam na łamach produktów ukazujących się w wersji drukowanej oraz w postaci ulotek reklamowych rozsyłanych pocztą tradycyjną.

§ 3. Zasady korzystania z zasobów

 1. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 2. Dostęp uzyskuje się poprzez:
  1. zakup abonamentu,
  2. dostęp bezpłatny w ramach zakupu prenumeraty produktów Wydawnictwa w wersji papierowej,
  3. w ramach promocji organizowanych przez usługodawcę. 
 3. Zamówienia abonamentu na dostęp można dokonać:
  1. za pomocą sklepu internetowego usługodawcy, dostępnego pod adresem sklep.gofin.pl,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy prenumerata@gofin.pl,
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając zamówienie na adres usługodawcy podany w § 1 pkt 1,
  4. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00,
  5. faksem pod numerem 95 720 85 60,
  6. w siedzibie usługodawcy.
 4. Abonent otrzymuje dane identyfikacyjne od usługodawcy. Szczegółowy opis uzyskania danych identyfikacyjnych znajduje się na logowanie.gofin.pl.
 5. Aby skorzystać z zasobów należy przejść na adres jednego z serwisów wymienionych w § 1 pkt 2 lub do panelu administracyjnego dostępnego pod adresem logowanie.gofin.pl i przeprowadzić logowanie.
 6. Abonent może korzystać z zasobów tylko w okresie ważności abonamentu oraz w dodatkowych wyznaczonych przez usługodawcę nieodpłatnych okresach promocyjnych. Po zakończeniu okresu ważności abonamentu, abonent traci dostęp do treści płatnych wchodzących w skład zasobów.
 7. W jednym czasie, udzielany jest jeden dostęp do zasobów zalogowanego konta głównego lub subkonta.
 8. Abonent posiada możliwość przeniesienia dostępów z konta głównego na subkonta w ramach dostępnych zasobów i ich ilości na koncie głównym.
 9. Abonent jest informowany stosownym komunikatem o wykorzystaniu danych identyfikacyjnych w przypadku jednoczesnego korzystania z tego samego konta głównego lub subkonta w jednym czasie.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatnych wymienionych w § 1 pkt 2, po spełnieniu przez abonenta następujących wymagań:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 16 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Edge 20 lub wyższej

   z włączoną obsługą plików cookies (ciasteczek) dla wszystkich domen internetowych*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 5. Prawa i obowiązki abonenta

 1. Majątkowe prawa autorskie do zasobów należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666).
 2. Uzyskanie dostępu nie oznacza nabycia przez abonenta jakichkolwiek praw autorskich. Abonent może korzystać z zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość zasobów, do którego usługobiorca uzyskał dostęp, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie utworów w całości (też przez udostępnianie haseł umożliwiających dostęp) lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) usługodawca informuje, że do realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas pierwszego logowania oraz adres IP urządzenia lub sieci abonenta.
 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 wykorzystują technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania zasobów. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 zamieszczają na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z zasobów jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez zasoby zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.).
 4. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie zasobów spowodowane:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy abonenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym abonenta,
  • jakością łącza (połączenia) abonenta z siecią Internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu abonenta.
 2. Zasoby nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez abonenta będącego konsumentem

 1. W przypadku zakupu usług elektronicznych konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu, na adres usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: prenumerata@gofin.pl; skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez abonenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a abonent będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usługodawca obowiązany jest zwrócić abonentowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 6. Abonent będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływam terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.). Po wystąpieniu tych zdarzeń abonent traci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego regulaminu podczas pierwszego logowania (przy użyciu danych identyfikacyjnych).

§ 9. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usługi dostępu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: rwe@gofin.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00),
  4. faksem na numer: 95 720 85 60,
  5. pisemnie na adres usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer identyfikacyjny abonenta, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie abonentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.logowanie.gofin.pl/regulamin.
 2. Od 23 stycznia 2017 r. Regulamin będzie obowiązywał w następującym brzmieniu – zapoznaj się z nowym Regulaminem »
Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
www.sklep.gofin.pl, faks: 95/720 85 60,
e-mail: prenumerata@gofin.pl, telefon: 95/ 720 85 40.

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić