POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
A) Najeżdżając kursorem na ikonkę mamy możliwość podglądu hasła.
B) Ilość posiadanych dostępów do Serwisu.
C) Informacje o okresie dostępu do Serwisu oraz jego statusie.
D) Możliwość bezpośredniego przejścia do wybranego Serwisu.
E) Możliwość bezpośredniego przejścia do sklepu internetowego w celu zakupienia dostępu do Serwisu.
F) Ilość utworzonych Subkont w ramach istniejących dostępów Konta głównego (patrz belka "Przenoszenie dostępu z Konta głównego na nowe Subkonto lub istniejące Subkonto").
G) Przejście do zakładki "Administracja dostępami".
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)