POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
Twoja Pro forma
Gdy zbliża się koniec prenumeraty/abonamentu na Koncie głównym pojawia się zakładka "Twoja Pro forma". Aby przedłużyć posiadaną prenumeratę/abonament, możesz pobrać i opłacić Pro formę (A).
Nowe hasła dostępu
Jeśli w Koncie głównym pojawi się zakładka "Nowe hasła dostępu" oznacza to, że dla Użytkownika zostały wygenerowane nowe hasła dostępu. Aby je pobrać należy wypełnić formularz (B) zatwierdzić przyciskiem „Pobierz nowe hasła” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)