POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)
Opcja Pokazuj użytkownikowi hasło
Zalogowany Użytkownik Konta głównego ma możliwość zaznaczenia lub nie zaznaczenia tej funkcji co spowoduje:
  • Wyświetlenie hasła (po zalogowaniu użytkownika na Subkonto, w zakładce Twoje dostępy) (A).
  • Niewyświetlenie hasła (po zalogowaniu użytkownika na Subkonto, w zakładce Twoje dostępy) (B).

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)