POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM to jeden z bezpłatnych przywilejów jakie przysługują Prenumeratorom Gofinu. Bogate Serwisy internetowe są optymalnie dostosowane do potrzeb księgowych gwarantując całodobowy dostęp do centrum najlepszych pomocy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy. POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM posiadają również wiele dodatkowych opcji dostępnych tylko dla użytkowników zalogowanych (czytaj więcej na www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl »).

Szczegóły dostępu do POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM przedstawia poniższa tabela:

Wersja papierowa i/lub internetowa Czasopisma i Gazety Internetowy Serwis Głównego Księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Ubezpieczenia i Prawo Pracy Poradnik VAT Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Przegląd Podatku Dochodowego Gazeta Podatkowa
  
Interpretacje urzędowe »
Orzecznictwo »
Baza Pytań Czytelników »
Dostęp przysługuje tylko Prenumeratorom kompletu 5 tytułów Czasopism w wersji papierowej
(z Gazetą Podatkową lub bez)
WideoPOMOCNIKI
Gofin
 »

Działy tematyczne
VAT Dostęp tylko
do materiałów
wideo
opracowanych
przez Redakcję
Gazety
Podatkowej
Rachunkowość
Podatek dochodowy
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne
Inne
Wzory druków i umów »
Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem. Cena dla Prenumeratorów jest zdecydowanie niższa - sprawdź »
Przepisy prawne »
Wskaźniki i stawki »
Terminy »
Kalkulatory »
Legenda:
- Brak dostępu
- Dostęp do zasobów i opcji
Informacja
- Specjalne warunki dostępu

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)