POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
Konto główne
Konto założone przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN w ramach wykupionej prenumeraty/abonamentu. Dostęp do konta możliwy jest po zalogowaniu hasłami dostępu podanymi na fakturze za bieżący okres prenumeraty/abonamentu. Na koncie tym umieszczone są wszystkie dostępy (w ramach jednej faktury). Zalogowany użytkownik Konta głównego posiada uprawnienia do administracji w tym:
  • możliwość tworzenia tzw. Subkont, na które może przenosić wybrane dostępy z Konta głównego,
  • możliwość edycji danych Konta głównego (i Subkont),
  • możliwość korzystania z dodatkowych opcji: wysyłanie haseł dostępu na e-mail, ukrywania hasła Subkonta.
 
Subkonto
Konto wydzielone (przeniesione) z Konta głównego. Każde Subkonto posiada swoje indywidualne hasła dostępu, nadane podczas wykonywania opcji przeniesienia. Zalogowany użytkownik Subkonta nie posiada żadnych uprawnień do administracji.
Jaki jest cel tworzenia Subkonta?
Opcja tworzenia Subkonta pozwala na przeniesienie (rozdzielenie) wielu dostępów posiadanych w ramach jednego Konta Abonenta na dwóch lub więcej użytkowników. Dzięki temu będą oni mogli jednocześnie i niezależnie (np. na różnych komputerach) logować się do Serwisów internetowych przypisanych do poszczególnych Subkont. Ilość Subkont możliwych do założenia zależy od ilości posiadanych dostępów.
Kiedy można utworzyć Subkonto?
Jeżeli w Koncie głównym posiadasz po jednym dostępie do dwóch różnych Serwisów, możesz rozdzielić dostępy na dwóch różnych użytkowników, aby umożliwić im jednoczesny dostęp do wybranych Serwisów. Zobacz film »
Kiedy należy utworzyć Subkonto?
Jeżeli w Koncie głównym posiadasz minimum dwa dostępy do tego samego Serwisu i chcesz umożliwić jednoczesny dostęp do nich dwóm różnym użytkownikom, musisz rozdzielić te dostępy korzystając z opcji Subkonta. Zobacz film »
Przenoszenie dostępów na Subkonta opisane jest w zakładce "Przenoszenie dostępu z Subkonta na Konto główne lub inne Subkonto". Zobacz »
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)