POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)
Opcja Przenieś
Użytkownik zalogowany do Konta głównego, ma możliwość przeniesienia wybranych dostępów z Subkonta na:
 • Konto główne
  Aby przenieść dostęp wybrany z tabeli Subkonta na Konto główne należy kliknąć opcję Przenieś » na właściwym dostępie Subkonta. Wybrać opcję Konto główne » (A)
   
 • Nowe Subkonto
  Aby przenieść dostęp wybrany z tabeli Subkonta na inne nowe Subkonto należy kliknąć opcję Przenieś » na właściwym dostępie Subkonta. Wybrać opcję Nowe Subkonto » (B)
Należy wypełnić pola:
 • Nazwa Subkonta np. Marek Kowalczyk
 • Adresu e-mail (służącego do przypominania haseł dostępu), np.: marek.kowalczyk@gofin.pl
 • Podać własne lub wygenerować automatyczne hasło (poprzez kliknięcie w guzik "Generuj automatycznie") (C).
Pamiętaj! Podany adres e-mail, będzie używany do przypominania haseł dostępu do Subkonta przez użytkownika Subkonta.
UWAGA!
Hasło które, nadał sam Użytkownik musi się różnić od haseł z poprzednich okresów prenumeraty oraz zawierać minimum 8 znaków, obowiązkowo małe i duże litery oraz cyfry.
 • Na istniejące Subkonto
  Aby przenieść dostęp wybrany z tabeli Subkonta na inne istniejące Subkonto należy kliknąć opcję Przenieś » na właściwym dostępie Subkonta wybrać nazwę istniejącego Subkonta np.: Adam Mazur (D).

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)