POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)
Opcja Przenieś
Zalogowany Użytkownik Konta głównego, ma możliwość utworzenia Subkont, poprzez przeniesienie wybranych dostępów na:
 • Nowe Subkonto
  Aby przenieść dostęp wybrany z tabeli Konta głównego na nowe Subkonto należy kliknąć opcję Przenieś » na właściwym dostępie Konta głównego. Wybrać opcję Nowe Subkonto » (A)

  Należy wypełnić pola:
  • Nazwa konta np. Jan Kowalski,
  • Adresu e-mail (służący do przypominania haseł dostępu) np.: j.kowalski@gofin.pl,
  • Podać własne lub wygenerować automatyczne hasło (poprzez kliknięcie w przycisk "Generuj automatycznie") (B).
Pamiętaj! Podany adres e-mail, będzie używany do przypominania haseł dostępu do Subkonta przez użytkownika Subkonta.
UWAGA!
Hasło które, nadał sam Użytkownik musi się różnić od haseł z poprzednich okresów prenumeraty oraz zawierać minimum 8 znaków, obowiązkowo małe i duże litery oraz cyfry.
 • Na istniejące Subkonto
  Aby przenieść dostęp wybrany z tabeli Konta głównego na inne, istniejące Subkonto należy kliknąć opcję Przenieś » na właściwym dostępie Konta głównego, wybrać nazwę istniejącego Subkonta np.: Jan Nowak (C)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)