POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

Informujemy, że warunkiem aktywacji dostępu do Serwisów, dla Klientów prenumerujących publikacje za pośrednictwem firm kolporterskich, jest przesłanie kopii dowodu (np. faktury) potwierdzającego zamówienie prenumeraty:
  • faksem: 95 720 85 60 lub
  • e-mailem: prenumerata@gofin.pl lub
  • pocztą na adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Na potwierdzeniu prosimy wskazać osobę kontaktową oraz adres e-mail, numer faksu lub adres, na który prześlemy powiadomienie o aktywacji. Nasi konsultanci pod numerem telefonu 95 720 85 40 lub 800 162 732, chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące logowania.

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)