POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
Klienci korzystający pierwszy raz z wykupionych dostępów muszą skorzystać z panelu logowania znajdującego się pod adresem internetowym: logowanie.gofin.pl lub
A) Poprzez kliknięcie w przycisk: Logowanie do Serwisów w pasku menu z dowolnego Serwisu Internetowego Wydawnictwa.
W ramach centralnego logowania, po wprowadzeniu prawidłowych haseł dostępu system automatycznie zaloguje do wszystkich przysługujących Serwisów internetowych.
O prawidłowym zalogowaniu informuje tekst przycisku w menu serwisów wyświetlający status: Zalogowany.
UWAGA!
W przypadku pierwszego logowania do Serwisów Internetowych Wydawnictwa nowymi hasłami dostępu, należy:
B) Zaakceptować regulamin.
Istnieje także możliwość skorzystania z opcji przypomnienia jak i zmiany hasła dostępu do Serwisów internetowych.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych haseł dostępu pojawi się komunikat:
Należy wtedy:
  • Upewnić się, że podane hasła dostępu są wpisane w sposób prawidłowy,
  • Ponowić próbę logowania (Krok 1-2 z zakładki "Prenumerata u Wydawcy (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN)" ),
  • W przypadku dalszego problemu z zalogowaniem skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 95 720 85 40.
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)