POMOC
dla Użytkowników Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

1. Hasła dostępu – gdzie szukać ?

2. Twoje Konto

2.1. Podstawowe informacje i wskazówki
2.2. Administracja dostępami (możliwa jest tylko z poziomu Konta głównego)
Opcja Edytuj
Zalogowany Użytkownik Konta głównego ma możliwość edycji danych Subkonta:
  • nazwy Subkonta (A),
  • adresu e-mail (służącego do przypominania haseł dostępu), np.: j.kowalski@gofin.pl (B),
  • hasła (nadanie swojego lub wygenerowanego automatycznie) (C).
UWAGA!
Hasło które, nadał sam Użytkownik musi się różnić od haseł z poprzednich okresów prenumeraty oraz zawierać minimum 8 znaków, obowiązkowo małe i duże litery oraz cyfry.

3. Uprawnieni do korzystania z Serwisów

4. Uprawnieni do korzystania z POMOCNIKÓW Księgowego w wersji PREMIUM

5. Ustawienia plików cookies (ciasteczek)